Oftafarma

Ophthalmology Congress 2018 SinaiaSRRCR Crowne Plaza 2018Ophthalmology Congress 2017 SinaiaCongres Oftalmologie Eforie Nord 2017Congres Oftamologie 2016 SinaiaOphthalmology Congress 2015 SinaiaOphthalmology Congress 2014 Bucharest

Ophthalmology Congress Sinaia 2013 SinaiaOphthalmology Congress 2012 Sinaia

Ophthalmology Congress 2011 Sinaia