International fair of Counstructions a n d Habitat 1997

ROMANIA Targ international Constructii Habitat Istanbul 1997
  • ROMANIA Targ international Constructii Habitat 1997
    ROMANIA
    Targ international Constructii Habitat 1997
  • ROMANIA Targ international Constructii Habitat 1997
    ROMANIA
    Targ international Constructii Habitat 1997